Sijoitusteesinä kestävä kehitys

Sijoitusteesini on kestävän kehityksen tukeminen kaikissa sen muodoissa.

Unohdumme helposti puhumaan vain luonnosta, kun todellisuudessa hyvä kestävä kehitys on ekologista, taloudellista ja sosiaalista.

Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa, että kaiken inhimillisen toiminnan tulee sopeutua planeetan rajoihin. Resursseja tulee käyttää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja biodiversiteettiä tulee ylläpitää.

Taloudellisesti kestävä kehitys ymmärtää, että markkinatalousjärjestelmä on lähtökohta kehitykselle. Jotta markkinatalous toimisi oikein, sääntöjen tulee olla kaikille samat, mutta myös reilut. Riittävä luova tuho purkaa taloudellisen vallan keskittymistä ja sopiva regulaatio ylläpitää ekologisesti kestävää kehitystä asettamalla hinnan kestämättömälle toiminnalle.

Markkinatalouden vastapainoksi tarvitaan kuitenkin turvaverkko, eli sosiaalisesti kestävää kehitystä. Luova tuho on markkinatalouden tapa kehittyä pitkällä aikavälillä, mutta matkan varrella moni jää jalkoihin. Siksi yhteiskunnan tulee pitää huolta ja ylläpitää sopivaa sosiaalista turvaverkkoa.

Nämä muodostavat ns. Brundtlandin jakkaran kolme jalkaa: jos yksikin pettää, jakkara ei ole kestävä.

Sijoitukseni

Maailmassa on aivan liian vähän laadukasta vuoropuhelua. Topaasia auttaa tiimejä käymään rakentavia keskusteluita ja rakentaa alustaa helposti skaalautuvaan dialogien fasilitointiin. Toimin yrityksen hallituksen puheenjohtajana.

Tarvitsemme ilmastonmuutoksen ja luontokadon vuoksi nykyistä eläintuotantoa kestävämpiä proteiinilähteitä. EC Holding lisensoi ja kehittää teknologioita, joilla kotisirkkaa kasvattamalla voidaan ruokkia kaksi planeettaa. Olen yrityksen toimitusjohtaja.

Kestävät energiamuodot ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen ratkaisemista. Forus rahoittaa kestävän energian ratkaisuja, erityisesti aurinkoenergiaa.

Mikään määrä talouskasvua ei voi korjata inhimillisiä tragedioita, jotka syntyvät kiihtyvästä työelämästä. Yhä useammat jäävät varhaiseläkkeelle burnoutin vuoksi. Velbi pyrkii ratkaisemaan burnoutin tarjoamalla organisaatioille tukea työkyvyn ylläpitämiseen. Olen yrityksen hallituksen jäsen.

Olen myös kiertotaloutta edistävän ResQ Clubin varhainen piensijoittaja.