Empaattinen insinööri

Jannesta sanottua

Atte Harjanne

Inka Hopsu

Jyrki Kasvi

Kunnallisvaalit 2021

Olen ehdolla kunnallisvaaleissa 2021 Espoossa Vihreiden listoilla.

Olen näissä kunnallisvaaleissa valinnut pääteemoikseni lapset ja nuoret, lähiluonnon ja työllisyyden.

Lapset ja nuoret ovat erityisesti korona-aikana ikävässä välikädessä. Kavereita ei voi nähdä, etäkoulu verottaa voimia ja jo ennestään aliresursoidut tukipalvelut natisevat liitoksissaan. Meidän tulee huolehtia opettajien jaksamisesta, varmistaa ettei yksikään lapsi tai nuori putoa kelkasta ja pitää kynnys pyytää apua mahdollisimman alhaalla etteivät 90-luvun laman virheet toistu. Kaikki tämä vaatii rahaa ja ammattilaisten aikaa, eli meidän on palkattava lisää asiantuntijoita sekä pitkäaikaiseen hoitoon että matalan kynnyksen palveluihin.

Lähiluonto on turvattava. Jokaisella espoolaisella tulee olla lähellä henkireikä - olkoon se Keskuspuisto, Nuuksio tai Laajalahden polku, ulkoilumahdollisuudet eivät saa kaventua uusissa kaavahankkeissa. Kaavahankkeiden tulee painottua tiivistämiseen saavutettavilla alueilla. Myös lähiliikuntapaikat ovat oleellinen osa hyvinvoivaa Espoota.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja kotimaista työllistymistä. Meidän tulee edistää parhaamme mukaan maahanmuuttajien integroitumista, luoda vajaatyökykyisille mahdollisuuksia työllistyä edellytystensä mukaisille ja parantaa TE-toimistojen palveluita. Keinoina esimerkiksi kuntien kilpailutuksen työllistämisvelvoite, työllisyyspalveluiden kuntauudistuksen hoitaminen kunnialla ja maahanmuuttajien palveluiden riittävä resursointi ovat erittäin tärkeitä.