Häirintä pelastusalalla

Ajattelin käyttää nopean tuokion todetakseni, että olen täsmälleen samaa mieltä Pelastusalan naiset ry:n aluevaalitavoitteiden kanssa.

Häirintä- ja syrjintävapaa pelastustoimi

Pelastusalalla esiintyy häirintää ja syrjintää eri muodoissa. Pelastusalalla kaikkien on voitava työskennellä ja toimia turvallisesti.

Parannettava pelastusalan vetovoimaa

Pelastusala on segregoitunut toimiala, ala tarvitsee yhteensä 2500 pelastajaa lisää vuoteen 2030 mennessä. Pelastusalan vetovoimaa työnantajana on kehitettävä kaikkien väestöryhmien silmissä.

Työolot ja palkkaus tasa-arvoisiksi pelastuslaitoksilla

Paloasematilat ja pelastustoiminnan vaatimat varusteet on järjestettävä eri sukupuolet huomioivalla tavalla. Pelastusalalla on havaittu alan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimintaohjelman mukaan sukupuolten välillä palkkaeroja, ne on korjattava tasa-arvolain mukaisiksi.

Lakisääteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat kuntoon pelastuslaitoksilla

Pelastuslaitoksilla on oltava omaan toimintaansa kuvaavat ja kohdennetut tasa-arvo- jayhdenvertaisuussuunnitelmat hyvinvointialueilla.

Suurin osa näistä tavoitteista ei ole merkittäviä investointeja, mutta periaatteellisesti ne ovat merkittäviä.

On myös huomattava, että nykytilanne ei ole järin mairitteleva.