Svenska Rum 18.12.

(Ursäkta för grammatiska fel men jag försöker kommunikera om Svenska rums ärenden på svenska. Jag lyssnar gärna på feedback - det har varit flera år sedan jag har skrivit så mycket på svenska.)

Nämnden Svenska rum hade ett möte på torsdag kväll. Nästan alla ärenden godkänns enligt förslag, men vi också hade en lång diskussion om Bemböle skolan.

Vi fick en redogörelse om olika alternativ gällande skolans framtid. Först, talade vi om att nerlägga skolan. Sen talade vi om möjligheten att fortsätta på samma sätt. Och sist talade vi om möjligheten att utveckla skolans verksamhet på ett mera hållbart sätt.

Enligt tjänsteinnehavarens åsikt är den nuvarande situationen ohållbar på grund av brister i skolans utrymmen, det minskande elevantalet, svårigheter i ledarskap (tre skolor och förskolor har samma rektorer) och brister i elevvårdsutbudet. Nu får skolan projektstöd som hjälper till med personalen men om projektstöden tas bort, ska man ha problem med tillräcklig personal.

Om skolverksamheten flyttar bort från Bemböle skolan, sparar Esbo c. 250 000 € per år. Cirka 210 100 € kommer från utrymmeshyror. Eleverna och personalen skall integreras med Karaportens skola och Lagstads skola, som får skalanyttor av mera elever. Rektorerna kommer att ha en bransch mindre att tänka om.

Jag förstår tjänsteinnehavarna, men tyvärr tror jag att beslutet redan har gjorts då TakE-programmet godkändes och man har inte utrett andra alternativ. Det finns klara nyttor i förslaget, men de tar inte tillräckligt hänsyn till mindre ekonomiska synpunkter.

Små skolor på lägre skolåldern har enligt forskning ett positivt intryck på studieprestationen och lärande. Jag har fått e-post av betydligt många föräldrar av barn i Bemböle skolan - nästan hälften av alla föräldrar! Alla har ett positivt intryck av skolan för olika skäl. Vi måste också uppskatta föräldrarnas intryck och vilja att få den bästa möjliga läromiljön för sina barn.

Jag är skeptisk om befolkningsprognoserna beslutet är baserat på. Stadens befolkningsprognoser har varit systematiskt för pessimistiska för många år. Som statistiker förstår jag att den svenskatalande minoriteten är även svårare att prognosera. Bara 3–5 familjer kan ha ett utmärkt stor effekt på elevantalet i Bemböle skolan. POKE-planen kommer att transformera områden kring Bemböle skolan med mera invånare och tjänsteinnehavarna bekräftade i vårt möte att prognosen inte tar hänsyn till POKE.

Jag är också ganska skeptisk om de besparingsprognoser vi har fått. Om man bara lägger ner skolverksamheten i Bemböle skolan, sparar staden inte hyreskostnaderna - bara svenska bildningstjänsten. Sparningarna sker bara om man finner på någon slags verksamhet som nu sker i uthyrda utrymmen staden betalar för. Jag har frågat efter den här saken flera gånger och har inte fått ett bra svar. TakE-programmet också påstod att man inte får rationalisera skolnätverket på ett sätt som märkligt förlänger skolresorna. Vi har inte fått siffrorna gällande detta och jag är skeptisk om det är möjligt att skapa sådana resultat.

Jag tror att det är möjligt att skapa ett alternativ som svarar på frågor om utrymmen, elevvård och ledarskap staden har om man bara investerar på utrymmen och tänker lite lateralt. Vi behöver inte göra beslutet just nu - det räcker att göra det under den nuvarande fullmäktiges mandat.

Summa summarum: det finns mera nackdelar än nytta i beslutet och jag tror at vi inte har alla faktor rätt när det gäller grunder för beslutet.

Vi kommer att få resultat av elevenkäten och annan ytterligare information före vårt möte i januari. Vi kommer att också ha ett informations- och diskussionsmöte för föräldrar och invånare nästa måndag.

Tyvärr hinner jag inte till mötet eftersom jag är ordförande på ett seminarium på samma tid men jag ville skreva det här åt alla de föräldrar som har skickat mig e-post: ni är inte ensamma.