Vihreiden ja Nuorten ryhmän kirjallinen kysymys eläkkeistä TEKin hallitukselle

KIRJALLINEN KYSYMYS HALLITUKSELLE TEKin valtuusto 2/21

Hyvä hallitus,

Suomen hoivasuhde heikkenee nopeasti. Siinä missä vuonna 2000 yhtä eläkeläistä kohden oli 2,0 työssäkäyvää, viime vuonna heitä oli enää 1,6. 60 vuoden päästä ETK:n arvioiden mukaan suhdeluku olisi 1,08.

Hoivasuhteen vaikutusten taittamiseksi lisätyn elinaikakertoimen ja TyEL-maksujen nousun seurauksena 1940-luvulla syntynyt voi ETK:n laskelmien mukaan odottaa eläkemaksuilleen 6,5 % sisäistä reaalituottoa siinä missä 2000-luvulla syntyneen tuotto on 2,0 %. Pitkällä aikavälillä tämä ei todennäköisesti ole kilpailukykyinen sijoitusmarkkinoiden kanssa ja murentaa luottoa eläkejärjestelmään.

Elinkeinoelämän valtuuskunta esittää analyysissaan “Uusi sukupolvisopimus”1 eläkeiän sitomista taloudelliseen huoltosuhteeseen, jäljellä olevien eläkeputkien poistamista ja eläkeindeksin muuttamista kuluttajahintaindeksiksi. Analyysissa myös esitetään useita keinoja eläkeläisten tuomiseksi takaisin työmarkkinoille esimerkiksi osa-aikaisten keikkatöiden kautta.

Kalevi Sorsan säätiön tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen ottaa myös esille kirjoituksessaan “Suomen eläkejärjestelmä ei ole kestävällä pohjalla”2 kaikkein järeimmän vaihtoehdon ja tarjoaa yhtenä ehdotuksena “Eläkemenon sopeuttaminen tuloihin tarkoittaen mm. eläkkeiden leikkaamista.” Tähän lopputulokseen tuskin kukaan haluaa joutua, joten järjestelmän kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden suhteen pitää tehdä päätöksiä mahdollisimman pian.

Mikä on TEKin näkemys sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen ja miten sitä edistetään? Millä toimenpiteillä TEK osallistuu eläkekeskusteluun?

Allekirjoittaneet: Minna Kilpala, Vihreiden valtuustoryhmän pj, koko Vihreiden valtuustoryhmän puolesta Maija Niemi, TEKin Nuorten valtuustoryhmä pj, koko TEKin Nuorten valtuustoryhmän puolesta