Muutosesitykseni Eurooppa-ohjelmaan puoluevaltuuskunnassa

Vihreiden Eurooppa-ohjelmaa käsiteltäessä tein nipun muutosesityksiä. Tarkkoja sanamuotoja voi kysellä, jos kiinnostaa!

 • Huomioidaan myös EU:n ulkopuoliset instituutiot kuten ETA ja Euroopan neuvosto
 • Maatalouden torjunta-aineita ei tule torjua pelkästään periaatteen vuoksi, vaan ne pitää arvioida vaikutustensa perusteella.
 • Käsitellään liikenteen ja energia-infrastruktuurin sähköistymistä teknologianeutraalisti.
 • Tuetaan kaivannaisten tuottajamaita edistämään työntekijöiden oikeuksia.
 • EU-joukkovelkakirjojen takaisinmaksu tulee pitkällä aikavälillä rahoittaa jäsenmaksuista riippumattomasti.
 • EU:n verotus ei saa pohjautua pelkkään haittaverotukseen.
 • EU:n taisteluosastoista tulee tehdä käyttökelpoisempi ja tehokkaampi humanitaarisiin ja avunantovelvoitteen alaisiin kriiseihin.
 • Komission ja EU:n tutkimuslaitosten tietovarantojen tulee olla lähtökohtaisesti avoimia.
 • Verkkosivuille ja tietojärjestelmille tulee luoda yhteiseurooppalaiset saavutettavuusnormit ja julkishallinnon saavutettavuuspoikkeamat tulee sanktioida.
 • Korostetaan tietosuojan merkitystä vihreän Eurooppa-politiikan kulmakivenä.
 • Turvataan vahva salaus ja anonyymit verkot.
 • Suojataan EU-kansalaiset massatiedustelulta ja torjutaan EU-sääntelyn signaalitiedustelupoikkeukset.
 • Luodaan EU-laajuinen MyData-mandaatti takaamaan jokaisen oikeus käyttää vapaasti itseään koskevaa dataa.
 • Odotetaan OECD:n työn tuloksia ennen EU:n digiveron käyttöönottoa.
 • Luodaan yhteiseurooppalainen alustatyösääntely.
 • Edistetään yhteiseurooppalaisen digitaalisen identiteetin käyttöönottoa.
 • Luodaan kattava yhteiseurooppalainen Right to Repair -lainsäädäntö.
 • Kehitetään eurooppalaista tekijänoikeusinfrastruktuuria ja -ekosysteemiä tukemaan paremmin tuottajien moraalisia ja taloudellisia oikeuksia.
 • EU-rahoitteisten tutkimushankkeiden aineistojen tulee olla lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla.
 • Edistetään kevyiden osaamissertifikaattien käyttöönottoa.
 • Edistetään ketteriä ohjelmistohankintoja ja yleiseurooppalaisia yhteishankintoja.
 • Varmistetaan Euroopan digitaalinen huoltovarmuus.
 • Poistetaan uusiutuvien energiamuotojen tavoitteiden sitovuus.
 • Luovutaan päästöoikeuksien ilmaisjaosta lentoliikenteelle.
 • Luodaan EU:n hiilitullien vastineeksi vientituki.
 • Edistetään energiantuotannon ja -kulutuksen sektorikytkentöjä ja sähköistymistä.
 • Rakennetaan kannusteita kiertotaloutta edistäville liiketoimintamalleille.