Tasa-arvoiset vanhempainvapaat kaikille

Tänään Minna Canthin päivänä on hyvä puhua tasa-arvosta. Minua on aina harmittanut, että feminismi on joillekin kirosana, joka ei kuulemma oikeasti kuvaa sukupuolten tasa-arvoa.

Minusta tasa-arvo on kaikkien etu. Tätä ajattelua havainnollistaa hyvin Juho Salmen kanssa Tekniikan akateemisten valtuustoon tekemämme aloite vanhempainvapaiden jakamisesta työehtosopimusten kautta.

Aloite sai alkunsa Nuoret vaikuttajat TEKissä -nimisessä Telegram-ryhmässä, jossa erinäiset enemmän tai vähemmän vaikuttajanörtit nuoret TEK:n jäsenet keskustelevat asioista. Juttelimme hallituksen perhevapaauudistuksesta ja siitä, miten harmillisen hiljaista julkinen keskustelu vanhempien palkallisista vapaista on.

Asia johti toiseen, ja yhtä Google Docsia myöhemmin meillä olikin koossa valtuustoaloite jota kannatti jo ennen kokousta enemmistö valtuustosta.

Aloite

Perhevapaauudistuksen myötä myös TESit on uudistettava

Marinin hallitus on esitellyt uuden tasa-arvoisempaan vanhemmuuteen tähtäävän perhevapaamallin. Uudistuksen toteutuessa laissa viitataan synnyttäjiin ja vanhempiin isien ja äitien sijaan. Tämän myötä myös työehtosopimukset on uudistettava, sillä niissä viitataan poistuviin äitiys- ja isyysvapaisiin.

Nykyisissä työehtosopimuksissa äidit saavat kolme kuukautta palkallista perhevapaata, isät taas viikon. Tasa-arvon näkökulmasta järjestely on ongelmallinen, sillä se ohjaa isiä pitämään lyhyemmät vanhempainvapaat ja täyden palkan maksaminen vain synnyttäjälle tekee naisen palkkaamisesta kalliimpaa.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 1: Tasataan TESien palkalliset perhevapaat molempien vanhempien kesken siten, että molemmat saavat n. 1,5 kk palkallista perhevapaata. Tämä heikentäisi äitien taloudellista asemaa, mutta parantaisi isien taloudellisia edellytyksiä jäädä kotiin lapsen kanssa.

Vaihtoehto 2: Tavoitellaan TESeissä molemmille vanhemmille kolmea kuukautta palkallista perhevapaata. Tällöin molemmilla vanhemmilla olisi yhtä hyvät taloudelliset edellytykset jäädä kotiin lapsen kanssa kuin äideillä on nyt.

Tasa-arvoa kunnianhimoisilla työehtosopimuksilla

Esitetty perhevapaamalli pyrkii tasaamaan vanhempainvapaiden jakautumista lisäämällä joustoja. Joustojen jakaminen on kuitenkin yhä ensisijaisesti vanhemmista kiinni, ja perinteinen kulttuuri istuu tiukassa kannustaen äitejä kotiin ja isiä töihin. Siksi tämän aloitteen allekirjoittajat toivovat työmarkkinajärjestöiltä kunnianhimoa neuvotella työehtosopimuksiin kolme kuukautta palkallista perhevapaata molemmille vanhemmille.

Mikäli työehtosopimukset takaisivat molemmille vanhemmille kolme kuukautta palkallista perhevapaata, ei isillä olisi enää taloudellisia esteitä jäädä myös kotiin ainakin kolmeksi kuukaudeksi. Tämän myötä isien pidemmistä perhevapaista syntyisi normi, vauhdittaen kulttuurimuutosta tasa-arvoisempaan perhevapaiden jakautumiseen.

Me allekirjoittaneet toivomme, että TEK:n hallitus ottaa tämän mahdollisuuden evästää neuvottelujärjestöjä ja edistää tasa-arvoista vanhemmuutta.

Janne Peltola Vihreät

Juho Salmi TEKin Nuoret

Vihreän ryhmän puolesta Minna Kilpala

TEKin Nuorten ryhmän puolesta Maija Niemi

Vasemmiston ryhmän puolesta Jani Poikela

Opiskelijoiden ryhmän puolesta Iita Hinkkanen

TFiFarna ryhmän puolesta Jimmy Nylund

Sosialidemokraattien puolesta Leena Westlund

Mitä tästä pitäisi ajatella

On hienoa, että aloitteemme meni eteenpäin. Nyt on oikea aika vaikuttaa syksyllä alkaviin TES-kierroksiin.

Aloitteesta yhdessä ammattiliitossa on kuitenkin pitkä matka työehtosopimuksen kirjaukseen. Asian pitää kulkea syvän järjestörakenteen läpi toiveeksi neuvottelujärjestöille ja sieltä neuvotteluprosessien kautta kirjaukseksi.

Eikä ole oikeastaan takeita, että toiveemme on realistinen. Mitä tämä kaikki maksaa? Pari lisäkuukautta palkallista vapaata on ihan merkittävä kustannuserä. Korona-aikoina jakovaraa ei yrityksissä oikeastaan ole, eikä neuvotteluasetelma ole otollinen lisäkustannuksille. Voi olla, että täyden kolmen kuukauden saamiseksi joudutaan tinkimään yleiskustannuksista, jolloin kaikki kärsivät, tai sitten lyhennetään synnyttäjien palkallisia vapaita molempien vanhempien eduksi.

Kyse on kuitenkin oikeudenmukaisuudesta. On harmi, että yrittäjän tarvitsee tehdä (usein tiedostamaton) valinta eettisen ja taloudellisen välillä. Miehen palkkaaminen maksaa vähemmän kuin naisen. Muutenkin viidennes isistä ei käytä lainkaan perhevapaita ja äidit käyttivät 98 % vanhempien kesken jaettavista vanhempainvapaapäivistä. Isät voisivat ihan hyvin olla enemmän kotona ja maailma ei menisi siitä rikki.

Samaten kustannusvaikutus on luultavasti luultua maltillisempi, sillä Kela korvaa 90 % aiheutuvista kuluista ensimmäisen kahden kuukauden ajalta. Tämä toki rasittaa julkista taloutta, mutta tasapainoiset perheroolit ovat sen arvoisia.

Mitä sinun liittosi aikoo tehdä asian eteen?