Janne Peltola

J

Janne Peltola, empaattinen insinööri

Olen espoolainen data-ammattilainen, enkelisijoittaja ja perheenisä.

Kestävä kehitys on minulle erityisen lähellä sydäntä. Siksi olen ehdolla kunnallisvaaleissa Espoon Vihreiden listalla.

Olen vapaa datatieteilijä ja konsultoin mielelläni tiedolla johtamista, analytiikkaa ja hyvää hallintotapaa. Voin esimerkiksi analysoida suuria tietoaineistoja, kehittää järjestelmiä datan jalostamiseen tai auttaa järjestöjä kehittämään sähköisen äänestämisen menetelmiä. Olen myös yksityisyysasiantuntija (CIPP/E, CIPM).

Maailmassa on aivan liian vähän laadukasta vuoropuhelua. Topaasia auttaa tiimejä käymään rakentavia keskusteluita. Toimin sen hallituksen puheenjohtajana.

Tarvitsemme ilmastonmuutoksen ja luontokadon vuoksi nykyistä eläintuotantoa kestävämpiä proteiinilähteitä. Entocube rakentaa ratkaisuja, joilla kotisirkkaa kasvattamalla voidaan ruokkia kaksi planeettaa. Olen sen hallituksen puheenjohtaja.

Teknologia on minulle kiinteä osa kestävää kehitystä. Olen Tekniikan akateemisten valtuuston varajäsen ja teknologiavaliokunnan jäsen. TEK:ssa rakennamme parempaa insinöörikuntaa ja Suomea.

Suhtaudun asioihin rationaalisen realistisesti, mutta arvopohjaisesti. Tätä edistän Tieteen ja teknologian vihreiden liittohallituksen varajäsenenä. Viite edistää vihreitä arvoja tiedeperustaisesti.

hero image

Kuntavaalit 2021

Järkeä ja empatiaa Espooseen

Olen ehdolla kunnallisvaaleissa Espoossa Vihreiden listoilla.

Olen näissä kunnallisvaaleissa valinnut pääteemoikseni lapset ja nuoret, lähiluonnon ja työllisyyden.

Lapset ja nuoret ovat erityisesti korona-aikana ikävässä välikädessä. Kavereita ei voi nähdä, etäkoulu verottaa voimia ja jo ennestään aliresursoidut tukipalvelut natisevat liitoksissaan. Meidän tulee huolehtia opettajien jaksamisesta, varmistaa ettei yksikään lapsi tai nuori putoa kelkasta ja pitää kynnys pyytää apua mahdollisimman alhaalla etteivät 90-luvun laman virheet toistu. Kaikki tämä vaatii rahaa ja ammattilaisten aikaa, eli meidän on palkattava lisää asiantuntijoita sekä pitkäaikaiseen hoitoon että matalan kynnyksen palveluihin.

Panostaminen lasten ja nuorten palveluihin ei ole kuluttamista, vaan investointi. Jokainen työelämästä syrjäytynyt tai pudonnut on, paitsi inhimillinen tragedia, myös kadotettuja verotuloja ja kasvaneita sosiaalimenoja. Liian moni joutuu jäämään mielenterveysongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeelle jo kolmekymppisenä. Tukemalla varhain voidaan välttää näitä harmillisia ihmiskohtaloita.

Lähiluonto on turvattava. Jokaisella espoolaisella tulee olla lähellä henkireikä - olkoon se Keskuspuisto, Nuuksio tai Laajalahden polku, ulkoilumahdollisuudet eivät saa kaventua uusissa kaavahankkeissa. Kaavahankkeiden tulee painottua tiivistämiseen siellä, minne joukkoliikenne kulkee. Myös lähiliikuntapaikat ovat oleellinen osa hyvinvoivaa Espoota.

Koronan aikana on huomattu, miten tärkeää on päästää välillä ulos kotoa. Vihreän luonnon on todettu tutkitustikin olevan paras paikka palautua (etä)työpäivästä, ja vain harva viihtyy betoniviidakossa. Espoolainen tapa suunnitella puistikkoja ja muita vehreitä paikkoja talojen väleihin ja ympärille on hyvä tapa luoda inhimillistä elinympäristöä meille kaikille.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja kotimaista työllistymistä. Meidän tulee huolehtia että jokainen maahanmuuttaja saa osaamisensa mukaisia työtiä, luoda vajaatyökykyisille mahdollisuuksia työllistyä edellytystensä mukaisesti ja parantaa TE-toimistojen palveluita. Maahanmuuttajien tukipalvelut pitää resursoida riittävän hyvin. Espoon kaupungille siirtyvä TE-palveluiden järjestämisvastuu pitää nähdä mahdollisuutena uudistaa toimintatapoja. Kunnan kilpailutuksissa tulee tutkia mahdollisuutta työllistää vajaatyökykyisiä (julkisten hankintojen työllistämisvelvoite).

Maahanmuuttajiin panostaminen ei ole myöskään pelkkä kuluerä. Siinä missä jokainen suomalainen on kulkenut erinomaisen koulutusjärjestelmämme läpi, monet tulevat Suomeen jo aikuisina, koulutettuina asiantuntijoina. Vaikka maahantulija ei olisikaan asiantuntija, on hänellä silti jo työkokemusta, elämänviisautta ja usein valmius myös oppia uutta jos siihen annetaan mahdollisuus. Suomen huoltosuhteen heikentyessä on yksinkertaisesti älytöntä olla hyödyntämättä maahanmuuttajien koko potentiaalia.


Konsultointi

Data-ammattilainen ja yksityisyysosaaja

Olen vapaa datatieteilijä ja yksityisyysasiantuntija ( CIPM , CIPP/E ).

Aiemmissa työtehtävissäni olen mm. rakentanut satoja teratavuja käsitteleviä tietokantaprosesseja, ollut analyytikkona tuomassa markkinoille miljardiluokan mobiilipeliä, rakentanut sadan miljoonan käyttäjän GDPR-prosessit ja arvioinut Super Bowl -mainoksen kannattavuutta. Olen myös rakentanut logistiikkaketjumalleja, tehnyt koulutuspoliittista vaikuttamista ja johtanut tiimejä.

Olen myös johtanut sähköisten vaalien järjestämisen kymmentuhatpäiselle järjestölle, kirjoittanut sähköistä äänestystä vastaan argumentoivia yleisönosastokirjoituksia, visualisoinut vaalirahoitusta Helsingin Sanomille ja johtanut useita ohjelmistoprojekteja (ja sertifioitu Scrum Master ). Vapaaehtoistyönä olen mm. laatinut & analysoinut Suomen partiolaisille kyselytutkimuksia jäsenistön arvopohjasta sekä kehittänyt metodologian partiotoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin.

Osaan auttaa esimerkiksi seuraavissa hankkeissa:

  • Yksittäinen merkittäviin tietomassoihin tai monimutkaisiin ilmiöihin liittyvä kvantitatiivinen analyysi.
  • Johdon konsultointi tiedolla johtamisesta.
  • Uusien tiedonkeruumenetelmien ja -käsittelyprosessien nopea prototyyppivetoinen kehitys.
  • Sähköisen äänestämisen käyttöönotto.
  • Ensimmäisen analytiikka-ammattilaisen palkkaaminen yritykseen.
  • Ulkoisena vaalilautakunnan puheenjohtajana toimiminen.
  • Haastavien kokousten puheenjohtaminen.

Työskentelen erityisen mielelläni järjestöjen kanssa, mutta teen myös töitä yrityksille.

Varaa puhelinaika ja jutellaan!


Blogi

Ajankohtaisia ajatuksia


Ota yhteyttä

Jutellaan!

Kuulen mielelläni ajatuksiasi politiikasta tai yhteistyömahdollisuuksista.

Sivun alalaidasta löytyvät yhteydenottolinkit.

Voit myös varata puhelinajan ja jutellaan!


email icon twitter icon facebook icon